Jullie dienen 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
Zo kan er nog uitleg worden gegeven en gebruik worden gemaakt van het toilet.
Let wel, we hanteren een strakke tijdsplanning – te laat aanwezig betekent minder speeltijd.